เกี่ยวกับระบบ E-Accom

ความเป็นมา

ระบบบริหารจัดการโรงแรม E-Accom เป็นความพยามยามของ ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ภายใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการในภาคธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึง พ.ศ. 2564 มารวมเป็นระบบเดียวกัน ที่มีครบทั้งระบบ Property Management System (PMS), ระบบหน้าเว็บไซต์สำหรับโรงแรมที่สามารถสร้างการจองได้, ระบบ Self-Checkin และ ระบบลูกค้าสัมพันธ์

การพัฒนาระบบ E-Accom เวอร์ชั่นปัจจุบัน เป็นเวอร์ชันที่ 2 ของระบบ เริ่มพัฒนาในเดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11, สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจต่าง รวมทั้งได้รับคำแนะนำจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตรัง รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ในการพัฒนาระบบ E-Accom ของเราให้ตอบโจทย์การใช้งาน สำหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

ส่วนประกอบของระบบ

ส่วนประกอบของระบบ E-Accom ประกอบไปด้วย

  1. ระบบบริหารจัดการห้องพัก ห้องประชุม และบริการ
  2. ระบบจัดการการจอง
  3. ระบบห้องประชุมและออเดอร์บริการ
  4. ระบบจัดการข้อมูลโรงแรมและเว็บไซต์
  5. ระบบลูกค้าสัมพันธ์
  6. ระบบเช็คอินออนไลน์
  7. ระบบอาหารและเครื่องดื่ม (อย่างง่าย)
  8. ระบบรายงาน ประวัติ และแดชบอร์ด
  9. ระบบสำหรับตั้งค่าและจัดการระบบ