ตั้งค่าเมนูหลัก

จะแบ่งออกมาเป็นการตั้งค่ารูปแบบเมนู รายการเมนู และตั้งค่าเพิ่มเติม

ตั้งค่าเมนูหลัก

ตั้งค่ารูปแบบเมนู

สามารถตั้งค่าได้ 2 แบบ คือแบบเมนูระดับเดียว และ เมนู 2 ระดับ

 • เมนูระดับเดียว จะไม่มีการ Expand ออกมา ตัวอย่างเช่น เมนูระดับเดียว
 • เมนูสองระดับ จะสามารถ Expand ได้ เมนูระดับเดียว

ตั้งค่ารายการเมนู

สามารถตั้งค่าเมนูได้ทั้งชื่อภาษาไทย และ ชื่อภาษาอังกฤษ และสามารถกำหนดลิงค์ได้ โดยจะสามารถเลือกลิงค์ได้ตั้งแต่ หน้าแรก, โปรโมชั่น, สิ่งอำนวยความสะดวกและแฟกซิลิตี้ต่าง ๆ, ห้องพักทั้งหมด, แกลอรี่, แผนที่, ติดต่อเรา และ ตะกร้า รวมถึงสามารถเลือกลิงค์กำหนดเองได้

ตั้งค่ารายการเมนู

สามารถเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เพื่อเลื่อนเมนูไปทางซ้าย/ขวา ลบ หรือเพิ่มใหม่เข้ามาได้ ถ้าหากเป็นเมนูสองระดับสามารถใส่เมนูย่อยได้

สำหรับแต่ละหน้ามีลักษณะดังต่อไปนี้

 • โปรโมชั่น (ชี้ไปที่ /promotion)

  โปรโมชั่น

 • สิ่งอำนวยความสะดวกหรือแฟกซิลิตี้ (ชี้ไปที่ /facility)

  สิ่งอำนวยความสะดวกหรือแฟกซิลิคั้

 • ห้องพัก (ชี้ไปที่ /detail-allroom)

  ห้องพัก

 • แกลอรี่ (ชี้ไปที่ /gallery)

  แกลอรี่

 • แผนที่ (ชี้ไปที่ /map)

  แผนที่และการเดินทาง

 • ติดต่อเรา (ชี้ไปที่ /contact)

  ติดต่อเรา

ตั้งค่ากรอบเมนู

สามารถตั้งค่าได้ว่ารูปแบบเมนูมีกรอบหรือไม่ ต้องการให้มีกรอบมีพื้นหลัง หรือ พื้นหลังโปร่งใส

 • แบบไม่มีกรอบ เมนูระดับเดียว

 • แบบมีกรอบ มีพื้นหลัง แบบมีกรอบมีพื้นหลัง