ตกแต่งหน้าตา

สามารถตั้งค่าแบบอักษรหลัก (แบบอักษรหัวข้อ) แบบอักษรทั่วไป และสี ทั้งสีหลัก สีรอง และสีพื้นหลัง โดยเข้ามาที่ เข้ามาที่ จัดการเว็บไซต์ และกดที่ ตกแต่งหน้าตา จะมี 2 ส่วนคือ การแสดงอักษรบน Header และ การตั้งค่าสี จากนั้นกดปุ่มบันทึก ระบบจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 นาทีจะเห็นผล

ตกแต่งหน้าตา