ตั้งค่าส่วนหัว ส่วนท้าย

ระบบสามารถตั้งค่าส่วนหัวและส่วนท้ายได้ ตามความต้องการ

ตั้งค่าส่วนหัว (Header)

เข้ามาที่ จัดการเว็บไซต์ และกดที่ ส่วนหัว (Header) จะมี 2 ส่วนคือ การแสดงอักษรบน Header และ การตั้งค่าสี

การตั้งค่าตัวอักษรบน Header

สามารถเลือกใช้ชื่อ และ โลโก้โรงแรม (ตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อมูลทั่วไป) จะมีการแสดงชื่อ แสดงโลโก้ หรือ แสดงหรือไม่แสดงทั้งสองก็ได้ การตั้งค่า Header

หรือ จะใช้คำอื่นก็ได้ สามารถใส่ได้ทั้ง 2 ภาษา

การตั้งค่าคำ

นอกจากนี้ทั้งการแสดงข้อมูลโรงแรม หรือ คำอื่น ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวอักษร กับ โลโก้ จะอยู่บรรทัดเดียวกันหรือไม่ ส่วนขนาดตัวอักษรสามารถเลือกขนาดอักษรได้ตั้งแต่ normal, sm (small), lg (large), xl (extra large) และ 2xl, 3xl, 4xl

การตั้งค่าสี

สามารถตั้งค่าสีตัวอักษร และสีพื้นหลังส่วนของแถบส่วนหัว เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึงกดปุ่ม บันทึก

การตั้งค่่าสี

การตั้งค่าส่วนท้าย (Footer)

เข้ามาที่ จัดการเว็บไซต์ และกดที่ ส่วนท้าย (Footer) จะมี 3 ส่วนคือ ขนาดอักษร สี และรูปแบบของ Footer

การตั้งค่า Footer

และสามารถเลือกรูปแบบ Footer 2 รูปแบบตามความต้องการ จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

การตั้งค่า Footer