แกลอรี่ และ ไฟล์

จะกล่าวถึงการเตรียมไฟล์ (Assets) เข้ามาในระบบ ทั้งภาพพื้นหลัง แกลอรี่ และ ไฟล์

ภาพพื้นหลัง

เป็นการเตรียมพื้นหลัง เพื่อใช้ในส่วนของส่วนประกอบหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเข้ามาที่ จัดการเว็บไซต์ และกดที่ ภาพพื้นหลังส่วนประกอบ จากนั้นสามารถกดปุ่ม เพิ่ม แล้วอัพโหลดรูปภาพเข้าไปได้

ภาพพื้นหลังส่วนประกอบ

แกลอรี่

เป็นชุดภาพที่สามารถเลือกใช้ได้ในส่วนประกอบของหน้าแรก รวมถึงแสดงในหน้าของแกลอรี่ (/gallery) โดยมีวิธีการดังนี้

 1. เข้ามาที่ จัดการเว็บไซต์ และกดที่ แกลอรี่

  จัดการแกลอรี่

 2. กดปุ่ม เพิ่ม ใส่ชื่อแกลอรี่ จากนั้นแกลอรี่ใหม่จะเพิ่มเข้ามา และสามารถกดปุ่ม แก้ไข เพื่อเข้าไปเพิ่มหรือลบรูปภาพในแกลอรี่ได้

  สร้างแกลอรี่

 3. เพิ่มรูปภาพในแกลอรี่ จากนั้นกด อัพโหลด

  เพิ่มรูปภาพ

ไฟล์

ไฟล์ต่าง ๆ ในระบบที่ไม่ใช่รูปภาพ เช่น ไฟล์วีดีโอ เข้าไปในระบบ เพื่อนำไปใช้ในส่วนประกอบของหน้าแรกได้

 1. เข้ามาที่ จัดการเว็บไซต์ และกดที่ ไฟล์

  ไฟล์

 2. กดปุ่ม เพิ่ม เลือกไฟล์ และระบบจะอัพโหลดไฟล์ในทันที

  ไฟล์