ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์

ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ คือ ส่วนประกอบที่จะรวมกันเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ตั้งแต่ส่วนหัว มายังส่วนล่างสุด โดยสามารถดำเนินการแก้ไขได้ดังต่อไปนี้

การเข้าสู่ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์

เข้ามาที่ จัดการเว็บไซต์ และกดที่ ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ สามารถกดเพิ่ม หรือ กดแก้ไขได้ตามต้องการ ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์

จากนั้นเมื่อกดปุ่มแก้ไข จะมีข้อมูลต่างๆ ให้ใส่ดังต่อไปนี้

แก้ไขส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์

การแก้ไขคุณสมบัติของส่วนประกอบ

โดยคุณสมบัติ (Property) หลัก ๆ ที่สามารถแก้ไขได้จะเป็นดังต่อไปนี้

 1. ชื่อส่วนประกอบ จะสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นจะไม่แสดงหัวข้อนี้ในหน้าเว็บไซต์ แต่สามารถให้ระบบโชว์หัวข้อนี้ในเว็บไซต์ได้ โดยทำเครื่องหมายที่ แสดงหัวข้อ

 2. รูปแบบของส่วนประกอบ ระบบสามารถเลือกรูปแบบของส่วนประกอบได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งวีดีโอ การ์ด ข้อความ ซึ่งจะมีรูปแบบให้เลือกดังต่อไปนี้

 3. ระยะห่างระหว่างส่วนประกอบ ระยะห่างระหว่างส่วนประกอบด้านบน และ ด้านล่าง โดยสามารถเลือกได้ว่าให้ชิดกัน หรือ มีระยะหว่างระหว่างกันเพียงใด ตั้งแต่ 4px, 8px จนถึง 60 px

 4. ความกว้าง ความกว้างของส่วนประกอบนี้ เทียบจากหน้าจอทั้งหมด โดยมีให้เลือกคือความกว้าง 1/3, ครึ่งหน้าจอ (ความกว้าง 1/2), อยู่ในกล่องกลางหน้าจอ และเต็มหน้าจอ ไม่มีขอบ โดยตัวอย่างส่วนประกอบที่เลือกใช้ความกว้างแต่ละแบบ สามารถดูได้ที่ ความกว้างของส่วนประกอบ

  การตั้งค่าความกว้าง

 5. พื้นหลังส่วนประกอบ และ พื้นหลังของเว็บไซต์ สามารถเลือกใส่ได้ ดังตัวอย่าง สีฟ้าคือ พื้นหลังส่วนประกอบ และ สีม่วง คือพื้นหลังของเว็บไซต์

  การตั้งค่าพื้นหลังส่วนประกอบ

 6. ภาพพื้นหลังส่วนประกอบ สามารถเลือกใช้ภาพพื้นหลังส่วนประกอบได้ โดยที่จะเลือกภาพจาก ภาพพื้นหลัง

  การตั้งค่าพื้นหลัง

  โดยภาพพื้นหลังจะไปเปลี่ยนในส่วนที่ พื้นหลังส่วนประกอบ

  การตั้งค่าพื้นหลัง

Reference เพิ่มเติม

ความกว้างของส่วนประกอบ

ความกว้างของส่วนประกอบแบ่งออกเป็นความกว้าง 1 ใน 3, ครึ่งหน้าจอ, อยู่ในกล่องกลางหน้าจอ และ เต็มหน้าจอ โดยแต่ละแบบจะมีลักษณะดังนี้

 • ความกว้าง 1 ใน 3

  การตั้งค่าความกว้าง

 • ความกว้าง 1 ใน 2

  การตั้งค่าความกว้าง

 • อยู่ในกล่องกลางหน้าจอ

  การตั้งค่าความกว้าง

 • เต็มหน้าจอ

  การตั้งค่าความกว้าง