บทความ โปรโมชั่น และ สิ่งอำนวยความสะดวก

บทความ

บทความเป็นคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมา โดยเราสามารถนำมันไปจัดวางอยู่ในส่วนไหนของเว็บไซต์ก็ได้ กำหนดหมวดหมู่เองได้ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับการทำเป็น Blog, การทำเมนูอาหาร หรืออื่น ๆ

การสร้างหมวดหมู่บทความ

เข้าสู่เมนูจัดการข้อมูลโรงแรมและเว็บไซต์ จากนั้นคลิกเข้าไปที่ หมวดหมู่บทความ กดปุ่ม เพิ่ม จากนั้นสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสร้างหมวดหมู่

การสร้างบทความ

 1. เข้าสู่เมนู จัดการข้อมูลโรงแรมและเว็บไซต์ จากนั้นคลิกเข้าไปที่ บทความ กดปุ่ม เพิ่ม การสร้างบทความ

 2. ใส่บทความได้ตามต้องการ โดยต้องเลือกหมวดหมู่เข้าไปเสมอ สามารถเลือกใส่ภาพเข้าไปได้ตามความต้องการ จากนั้นกดปุ่ม เพิ่ม เพื่อทำการบันทึก การเขียนบทความ

  ขนาดรูปภาพในบทความ ไม่ได้มีการย่อหรือตัดขนาด สามารถใช้ขนาดใดก็ได้ แต่รูปภาพที่จะใช้เป็นภาพหน้าปก ถ้าต้องการให้มีความสวยงามควรใช้ขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ามีขนาดสูงกว่าหรือเท่ากับ 640x640 ก็จะทำให้ภาพไม่แตก การใส่รูปภาพ

โปรโมชั่น

เป็นการสร้างข้อมูลโปรโมชัน โดยลักษณะเป็นเช่นเดียวกันกับบทความ แต่สามารถใส่วันเริ่มต้น / สิ้นสุด ได้ และสามารถเลือกให้เป็น Hilight ได้

 1. เข้าสู่เมนู จัดการข้อมูลโรงแรมและเว็บไซต์ จากนั้นคลิกเข้าไปที่ โปรโมชั่น กดปุ่ม เพิ่ม การใส่โปรโมชั่น

 2. ใส่ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ คำเชิญชวน (จะออกมาในลักษณะตัวหนาอยู่ด้านบน) รายละเอียด และ ระยะเวลา ทั้งนี้สามารถใส่รูปภาพต่าง ๆ ได้ การใส่ข้อมูลโปรโมชั่น

 3. สามารถกดปุ่มรูปเอกสาร เพื่อดูข้อมูลโปรโมชั่นที่พิมพ์ไป รวมถึงสามารถกดปุ่มดาว ด้านหลัง เพื่อทำสถานะเป็นไฮไลต์ จะมีลักษณะเป็น Popup ขึ้นในหน้าแรก การกดโปรโมชั่น

  ลักษณะของ Popup Promotion ที่จะขึ้นในหน้าจอหลัก

  ลักษณะของ Popup Promotion ที่จะขึ้นในหน้าจอหลัก

ระบบจะมีหน้าเว็บไซต์อัตโนมัติสำหรับโปรโมชั่น ที่ /promotion (ขนาดรูปภาพที่เหมาะสมคือ 640x480)

หน้าเว็บสำหรับโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวก

จะมีลักษณะเช่นเดียวกับบทความ และโปรโมชั่น สามารถเข้าไปสร้างและแก้ไขได้ที่ จัดการข้อมูลโรงแรมและเว็บไซต์ จากนั้นคลิกเข้าไปที่ สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก