การบันทึกการชำระเงิน

สามารถบันทึกราคาและบันทึกการชำระเงินของการจองห้องประชุมต่าง ๆ ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

การบันทึกราคา

เนื่องจากราคาของการจองห้องประชุมแต่ละครั้ง อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงให้ ราคาที่กำหนดไว้ในระบบ จะเป็นราคามาตรฐาน จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ ตามการจองแต่ละครั้ง

 1. กดปุ่ม ชำระเงิน ปุ่มสีม่วง จาก หน้าตารางการจอง หรือ หน้ารายละเอียดการจอง จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าของการชำระเงิน

  กดปุ่ม ชำระเงิน

 2. จะปรากฏรายการห้องประชุมต่าง ๆ ที่ได้จองเอาไว้ขึ้นมา พร้อมทั้งแสดงราคามาตรฐานของแต่ละช่วง สามารถใส่ราคาขายจริงได้ที่ช่องทางด้านขวา ใส่ราคา นอกไปจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มเติมบริการเสริมต่าง ๆ และใส่ราคาที่หน้านี้ได้เช่นกัน

 3. เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะพบสรุปราคาของการจองห้องประชุม พร้อมกับบริการเสริมต่าง ๆ สรุปราคา

 4. ถ้าต้องการเฉพาะการบันทึกราคา ไม่ได้ต้องการบันทึกการชำระเงิน สามารถกดปุ่ม บันทึกราคา เพื่อบันทึกราคาในการจองนี้ได้ บันทึกราคา

การชำระเงิน

ถ้าหากต้องการทั้งบันทึกราคา และบันทึกการชำระเงินด้วย สามารถกดปุ่มชำระเงินในทีเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม 2 ครั้ง

 1. เลื่อนหน้าจอลงมาที่ส่วนลด สามารถใส่ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน สำหรับส่วนลดของรายการนี้ และ เลือกวิธีการชำระเงินได้ ส่วนลด

 2. สามารถเลือกบันทึกการชำระเงินได้ 3 แบบ เป็นแบบอย่างง่าย 2 แบบ คือ ชำระมัดจำ 50% ชำระเต็ม และแบบละเอียด คือการชำระแบบระบุจำนวนอีก 1 ปุ่ม ปุ่มบันทึกการชำระเงิน

  • การชำระเงินอย่างง่าย กดปุ่ม ชำระเงิน/ยืนยันการชำระเงิน 50% หรือ ทั้งหมด จากนั้นระบบจะแจ้งจำนวนเงินที่ชำระ ถ้าถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน ระบบจะบันทึกราคาและบันทึกการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ เตือนจากการชำระเงินอย่างง่าย

  • การชำระแบบระบุจำนวน กดปุ่ม ชำระระบุจำนวนเงิน เลือกสถานะหลังจากการชำระเงินครั้งนี้เสร็จสิ้น และใส่จำนวนเงินรวมที่ชำระ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกการชำระเงิน ชำระเงินแบบระบุจำนวน

note

ในการชำระเงินแบบระบุจำนวน ให้ใส่เป็นตัวเลขทั้งหมดที่ชำระไปแล้ว เช่น หากครั้งก่อนมีการชำระไปแล้ว 7000 บาท ครั้งนี้ต้องการชำระเพิ่มอีก 3000 บาท ต้องกรอกตัวเลข 10000 บาท