ดูรายละเอียดและเปลี่ยนสถานะการจอง

การเข้าดูสถานะของการจอง

สามารถเข้าดูสถานะ และเลือกรายการจองได้ 2 รูปแบบ คือ รายการจองที่เป็นตาราง และ รายการที่จองเป็นรายห้อง

รายการการจองแบบตาราง

เป็นรูปแบบ Default ของระบบ หรือสามารถคลิกเข้าไปที่ จัดการห้องประชุม ได้ จะเป็นตารางรายการการจองของแต่ละออเดอร์ มีลูกค้า ห้องประชุมและช่วงเวลาที่เลือก สถานะการจอง สถานะการชำระเงิน และสามารถแก่้ไข ลบ ชำระเงิน หรือเพิ่มบริการต่าง ๆ ได้จากหน้านี้ รวมถึงสามารถกดปุ่มรายละเอียด เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดการการจองห้องประชุม

รายการการจองแบบรายห้อง

สามารถคลิกเข้าไปที่ รายการจองห้องประชุมรายห้อง จากนั้นจะเป็นลิสต์ของห้องประชุมทุกห้องออกมาตลอดเวลา 1 วัน 3 ช่วงต่อวัน เพื่อที่จะได้เห็นว่าในแต่ละวันมีห้องประชุมใด ถูกใช้ไปกับงานอะไร และห้องประชุมใดเป็นห้องประชุมที่ว่างอยู่บ้าง สามารถพิมพ์ค้นหาห้องประชุม เลือกวันที่ต้องการ ด้วยการคลิกที่วันที่ จากนั้นจะมีปฏิทินออกมาให้เลือก หรือจะกดเลื่อนไปหน้าหรือย้อนหลัง 1 วันก็ได้

ในรายการจอง สามารถคลิกเข้าไป เพืื่อดูรายละเอียดได้ รายการการจองรายห้อง

รายละเอียดการจอง

หลังจากเข้ามาดูทั้งสองทาง สามารถคลิกเข้ามาที่รายละเอียดการจองห้องประชุมได้ จะเห็นข้อมูลลูกค้า รายการห้องประชุมที่ได้เลือก วันที่จอง สถานะการชำระเงิน บริการต่างๆ และการสรุปราคาต่าง ๆ

รายละเอียดการจอง

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่มเติม ลงไปในหมายเหตุได้เช่นกัน

สถานะของการจอง

สถานะของการจองจะมีด้วยกัน 3 สถานะ คือ ยืนยันการจอง, สำเร็จ และ ยกเลิกการจอง โดยหลังจากการสร้างการจองแล้ว การจองนั้นๆ จะเป็นการสถานะของ ยืนยันการจอง จากนั้นสามารถกกดปุ่ม สำเร็จ เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น สำเร็จ หรือ กดปุ่ม ลบ เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น ยกเลิก ได้

ทั้งนี้ รายการจองที่สำเร็จ หรือ ยกเลิกแล้ว จะไม่ได้แสดงในรายการจองห้องประชุม แต่จะไปอยู่ในรายงานและประวัติแทน