การสร้างการจองห้องประชุม

การสร้างการจองห้องประชุม

ในการสร้างการจองห้องประชุม สามารถเข้าไปได้จากหน้าหลัก แล้วคลิกไปที่เมนู ห้องประชุมและออเดอร์บริการ

หน้าหลักของระบบ

โดยมีวิธีการสร้างการจองห้องประชุมดังนี้

  1. ระบบเจ้าเข้าไปอยู่หน้า จัดการการจองห้องประชุม กดปุ่ม เพิ่ม จัดการการจองห้องประชุม

  2. ใส่หัวข้อที่จะปรุชุม ใส่ชื่อลูกค้า เลือกวันเริ่ม และวันสิ้นสุด หรือจะเลือกจองวันเดียวก็ได้เช่นกัน กรอกข้อมูลการจอง หากไม่มีข้อมูลลูกค้าที่ต้องการอยู่ในระบบ สามารถกดปุ่ม เพิ่มลูกค้า ได้ สร้างลูกค้า

  3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม จองห้องประชุม เลือกช่วงเวลา

  4. จะพบรายการการจองห้องประชุมใหม่ปรากฏออกมา รายการใหม่ที่ออกมา

การดูสถานะการจอง

หลังจากสร้างรายการจองห้องประชุมรายการใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้ว นอกจากการดูรายการออกมาเป็นตารางรายการแล้ว ยังสามารถดูสถานะในรูปแบบของลิสต์ในห้องได้ โดยคลิกที่เมนูด้านซ้าย รายการจองห้องประชุมรายห้อง ได้

รายการจองห้องประชุมรายห้อง