การบันทึกความสัมพันธ์ลูกค้า

สำหรับการบันทึกความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นการบันทึกว่าลูกค้าชอบ หรือไม่ชอบส่วนใด เพื่อการบริการที่ดียิ่งขั้นต่อลูกค้าในอนาคต หัวข้อที่บันทึกและวิธีใช้งานมีดังนี้

หัวข้อบันทึกความสัมพันธ์ลูกค้า

เราได้แบ่งหัวข้อบันทึกความสัมพันธ์ลูกค้าออกมาเป็นหมวด ดังนี้

 • สัตว์เลี้ยง
 • อาหารที่ชอบ
 • อาหารที่ไม่ชอบ
 • กิจกรรม
 • ความชื่นชอบ
 • การเดินทาง
 • การพูดคุย
 • อื่น ๆ

วิธีการบันทีกข้อมูล

 1. เข้ามาในเมนูลูกค้าสัมพันธ์ เลือกลูกค้าคนที่ต้องการบันทึก จากนั้นกดปุ่ม ความชอบ/ประวัติการจอง เลือกลูกค้าที่ต้องการ

 2. ในด้านซ้ายของหน้าจอ จะมีรายการให้บันทึก สามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการ แล้วพิมพ์รายการที่ต้องการบันทึกลงในช่อง รายละเอียด จากนั้นจึงกดปุ่มเพิ่ม ใส่ความสัมพันธ์

 3. เมือกดเพิ่มแล้ว จะมีรายการที่บันทึกไว้ขึ้นมาบนทางขวามือ สามารถดู แก้ไข หรือลบ ข้อมูลดังกล่าวได้ ดูความสัมพันธ์