การสร้างลูกค้า

วิธีโดยรวมสำหรับการสร้างลูกค้า

การสร้างลูกค้าเข้ามาในระบบ สามารถสร้างได้ 3 ทาง ได้แก่

  • การสร้างอัตโนมัติเมื่อลูกค้าจองห้องพักเข้ามาในระบบออนไลน์
  • การสร้างจากหน้าการจองห้องพัก หรือ การจองห้องประชุม
  • การสร้างที่ลูกค้าสัมพันธ์

ในที่นี้จะกล่าวถึง การสร้างลูกค้า โดยผ่านทางโมดูลลูกค้าสัมพันธ์ โดยลูกค้าที่สร้างจากทั้ง 3 วิธีจะมาปรากฏรวมกันในโมดูลลูกค้าสัมพันธ์ทั้งหมด

การสร้างลูกค้าในลูกค้าสัมพันธ์

  1. เข้าสู่เมนู ลูกค้าสัมพันธ์ โดยจะเป็นปุ่มสีชมพู จากหน้าแรก เข้าสู่เมนูลูกค้าสัมพันธ์

  2. จะพบกับรายการลูกค้า จากนั้นกดปุ่ม สร้าง สร้างลูกค้า

  3. กรอกข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า จากนั้นกดปุ่ม บันทึก กรอกข้อมูลเบื้องต้น

จากนั้นลูกค้าคนนี้ก็จะปรากฏอยู่ในระบบ และสามารถใช้ลูกค้าคนนี้ในการทำการจองต่างๆ ในระบบได้