นโยบายการใช้งานคุกกี้

จุดประสงค์ของการใช้คุกกี้

ระบบ E-Accom Platform จำเป็นต้องใช้การเก็บข้อมูลบางส่วนไว้บนบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งโดยการใช้คุ้กกี้ (Cookies) และ เทคโนโลยีใกล้เคียง โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้กระบวนการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ระบบ การแจ้งเตือน ทำได้สะดวกมากขึ้น เช่น ท่านจะไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้งที่ปิดบราวเซอร์
  • เพื่อให้บราวเซอร์ของท่านสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่อาจมีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการทำงาน เพื่อการพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

การลบ หรือ ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถทำการปิดการอนุญาติให้เว็บไซต์เข้าถึงคุกกี้ของท่านได้ หรือ สามารถเคลียร์ประวัติคุกกี้ที่มีอยู่ในบราวเซอร์ของท่านได้ โดยศึกษาวิธีการของแต่ละเว็บบราวเซอร์ดังนี้