ติดต่อสอบถาม

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

สามารถติดต่อสิบถามวิธีการใช้งานระบบ การเงิน บัญชี และขอรับความช่วยเหลือได้ที่

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้อง R409 ตึกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เว็บไซต์ https://iarc.psu.ac.th โทร 088-7824507 หรือ ส่งข้อความมาที่ support@eonlineshop.net และ iarc.psu@gmail.com