ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ - วีดีโอ

วีดีโอ

เมื่อมีการเลือกรูปแบบว่าเป็น วีดีโอ ที่มี Autoplay

รูปแบบวีดีโอ

จะมีส่วนที่สามารถเพิ่มได้ ได้แก่

  • ไฟล์ที่เลือก โดยเลือกไฟล์วีดีโอจาก ไฟล์ ที่ได้อัพโหลดไว้
  • ข้อความและปุ่มบนตัววีดีโอ สามารถที่จะเปิดใช้ข้อความบนตัววีดีโอได้ สามารถใส่ข้อความได้ และสามารถเลือกปุ่มที่ใส่ในเมนูได้
  • ลิ้งค์ สามารถเลือกลิงค์สำหรับปุ่มนี้ โดยจะสามารถเลือกไปหน้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ หรือ จะใช้ลิงค์กำหนดเองก็ได้

ตัวอย่างการตั้งค่าวีดีโอ

รูปแบบวีดีโอ

ขนาดที่แนะนำ

ความยาว Component ที่ตั้งค่าDesktop ResolutionMobile Resolution
1/3 ของหน้าจอ1920x 240393x192
1/2 ของหน้าจอ1920x 640393x512
เต็มหน้าจอ1920x 1080393x884