ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ - คอนเทนต์ข้อความ

คอนเทนต์ข้อความ

เป็นรูปแบบที่ใช้ในการสร้างข้อความ หัวข้อ หรือรายละเอียดต่าง ๆ

ตัวอย่างคอนเทนต์ข้อความ

มีการตั้งค่าต่าง ๆ ที่สามารถที่จะตั้งค่าได้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อความรายละเอียด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะเป็นข้อความที่อยู่ในช่องคอนเทนต์ สามารถใส่การตกแต่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวหนา ตัวบาง หรืออื่นๆ ตาม Text Editor ที่วางไว้ให้

  การใส่รายละเอียด

 • ข้อความรายละเอียดแบบมีลิงค์ สามารถใส่ข้อความที่จะให้ไปเป็นลิงค์ ที่จะปรากฏในคอนเทนต์ข้อความของเรา (ในตัวอย่างคือ Readmore) จากนั้นสามารถตั้งค่าได้ว่าลิงค์ในข้อความนี้ จะลิงค์ไปยังหน้าใด หรือจะใช้เป็นลิงค์กำหนดเองก็ได้

 • รูปแบบของหัวข้อ เลือกว่าหัวข้อที่จะปรากฏนั้นจะถูกสแดงออกในรูปแบบใด จากทั้งหมด 9 รูปแบบในปัจจุบัน

 • รูปแบบอนิเมชั่นของหัวข้อ เลือกว่าต้องการหัวข้อของข้อความเคลื่อนไหวในรูปแบบใด จากทั้ง 5 รูปแบบ

  การใส่รูปแบบหัวข้อ

 • สีของหัวข้อ เลือกว่าหัวข้อจะมีสีอะไร โดยสามารถเลือกสีหลัก สีรอง หรือ เลือกสีอื่นๆ แล้วเลือกสีจากจานสีเองก็ได้

  สีของหัวข้อ