ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ - แกลอรี่แบบสไลด์โชว์

แกลอรี่แบบสไลด์โชว์

เป็นลิตส์รูปภาพที่เลื่อนไปได้ด้วยตนเองโดยวิธีการสไลด์ ไม่สามารถใส่ข้อความอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างแกลอรี่แบบการ์ด

สิ่งที่สามารถตั้งค่าได้ ได้แก่

  • แหล่งที่มาของข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งมาจาก หมวดหมู่ห้องพัก, ห้องประชุม, โปรโมชั่น, สิ่งอำนวยความสะดวก, แกลอรี่, บทความ เมื่อเลือกอันใดอันหนึ่ง จะดึงข้อมูลและรูปภาพของสิ่งเหล่านั้นออกมาอยู่ในแกลอรี่สไลด์โชว์นี้ กรณีเลือกเป็นแกลอรี่จะต้องเลือกด้วยว่าเลือกแกลอรี่อะไร กรณีเลือกบทความ จะต้องเลือกว่าหมวดหมู่อะไร
  • จำนวนรูปภาพ คือจำนวนรูปภาพที่มากที่สุดที่จะอยู่ในสไลด์โชว์ ถ้าหากเลือกห้องพัก และเลือกจำนวนรูปภาพเป็น 10 รูปภาพ ระบบจะตัดรูปภาพจาก 10 หมวดหมู่ห้องพักแรก เป็นต้น
  • เวลาต่อสไลด์ มีหน่วยเป็นวินาที