ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ - แกลอรี่แบบลิสต์ตามแนวแกนนอน

แกลอรี่แบบลิสต์ตามแนวแกนนอน

จะเป็นลักษณะของ Micro Blog มีรูปภาพ และมีพื้นที่สำหรับรายละเอียดของบทความ

แกลอรี่แบบลิสต์ตามแนวแกนนอน

ส่วนประกอบที่สามารถใส่เข้าไปได้ ได้แก่

  • แหล่งที่มาของข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งมาจาก หมวดหมู่ห้องพัก, ห้องประชุม, โปรโมชั่น, สิ่งอำนวยความสะดวก, แกลอรี่, บทความ กรณีเลือกเป็นแกลอรี่จะต้องเลือกด้วยว่าเลือกแกลอรี่อะไร กรณีเลือกบทความ จะต้องเลือกว่าหมวดหมู่อะไร