ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ - แกลอรี่แบบการ์ด

แกลอรี่แบบการ์ด

จะมีลักษณะเป็นการ์ดที่รูปภาพด้านบน มีรายการข้อความอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างแกลอรี่แบบการ์ด

สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถเลือกได้ ดังต่อไปนี้

  • แหล่งที่มาของข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งมาจาก หมวดหมู่ห้องพัก, ห้องประชุม, โปรโมชั่น, สิ่งอำนวยความสะดวก, แกลอรี่, บทความ กรณีเลือกเป็นแกลอรี่จะต้องเลือกด้วยว่าเลือกแกลอรี่อะไร กรณีเลือกบทความ จะต้องเลือกว่าหมวดหมู่อะไร
  • จำนวนรายการต่อ 1 แถว คือปริมาณภาพต่อ 1 แถว และ ลิมิตของจำนวนรูปภาพ คือจำนวนภาพทั้งหมดที่จะถูกเอามาแสดง
  • ข้อความบนปุ่มกด สามารถเลือกให้มีปุ่มกดอยู่ด้านล่างของข้อมูลได้ โดยสามารถใส่ข้อความในปุ่มกด และกดปุ่ม ลิงค์ปุ่มตามรูปแบบเนื้อหาแต่ละส่วนประกอบ เพื่อให้มีปุ่มเกิดขึ้นมา ตัวอย่างเมื่อมีการใส่ปุ่ม

ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่า ตัวอย่างเมื่อมีการใส่ปุ่ม