การออกใบเสร็จให้บุคคลอื่น หรือ แยกรายการ

เป็นการแยกเอกสารต่าง ๆ ออกเป็นรายห้อง หรือ กลุ่มต่าง ๆ ที่กำหนดเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสามารถที่จะแยกได้ทั้งใบเสร็จ ใบรายการเข้าพัก Folio ต่างๆ โดยมีวิธีการดังนี้

การแยกรายการเอกสาร

 1. เข้าไปยังการจองที่ต้องการ และคลิกเข้าไปที่ รายละเอียก

  เลือกรายการ

 2. ในหน้ารายละเอียด กดปุ่ม ออกใบเสร็จให้บุคคลอื่น / แยกรายการ

  ออกใบเสร็จ

 3. เลือกรายการห้องพักที่ต้องการออกใบเสร็จ / เอกสารอื่น ๆ ให้โดยสามารถเลือกเพียงรายการเดียว หรือ เลือกหลายรายการได้ โดยทำเครื่องหมายถูก หน้ารายการที่เลือก

  เลือกรายการจอง

 4. เลือกลูกค้าที่ต้องการออกใบเสร็จให้ โดยเลือกลูกค้าคนใหม่ที่ต้องการ

  เลือกลูกค้า

 5. หากต้องการใส่ชื่อลูกค้าคนใหม่ ให้ทดลองพิมพ์ชื่อลูกค้าคนใหม่ แล้วกดปุ่ม Create สร้างลูกค้าใหม่

 6. ใส่ข้อมูลลูกค้าใหม่ แล้วกดปุ่มเพิ่ม ใส่ข้อมูลลูกค้าใหม่

warning

ไม่แนะนำให้แก้ไข ลูกค้าปัจจุบันแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เพราะว่าจะกระทบต่อข้อมูลการจองปัจจุบัน การแก้ไขมีไว้เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลของลูกค้าคนนั้นๆ

การพิมพ์เอกสาร

 1. เลือกรายละเอียดการพิมพ์ เช่น ต้องการเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. ต้องการแสดงเลขห้องหรือไม่ จากนั้นกดปุ่มเลือกเอกสารที่ต้องการ เลือกเอกสาร

 2. เอกสารจะออกมาตามข้อมูลที่ได้ให้เอาไว้ สามารถพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารไว้ใช้งานได้ เลือกเอกสาร

โดยที่เอกสารที่ออกมาจะเป็นการสร้างครั้งต่อครั้งไป ไม่ได้บันทึกสำเนาไว้ในระบบ